OXALIS BS spol. s r. o.

 

Dovoz stavebních materiálů, písků
Odvoz stavební suti a stavebního odpadu
Odvoz odpadu komunálního
Vyklízení půd, sklepů, domů