OXALIS BS spol. s r. o.

 













Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří, Brno
Kongregace sester neposkvrněného početí, Brno
Benzina Kaštanova ul., Brno
Nástavby Chopinova č. 2 a č. 4, Brno
Zbrojovka Vsetín
Sídliště Nové Butovice, Praha
Sídliště Černý Most, Praha
Rekonstrukce čepracích stanic TAMOIL
STAVBA, k. s. Brno - fasáda
MČ Brno Jundrov - malby, nátěry bytového fondu
VENTURE Brno - nátěry balkonů
STAVBA, k. s. Brno - Havlenova
MČ Brno Jundrov - ZŠ Dubová
FN Brno Bohunice - tapety